тел. 0889 222 311
E-mail: office@multibuild.bg

 

Офис 1

ул. "Мир" 32А
тел. 0888 005 005

 

Офис 2

Складова база крайезерен път
тел./факс 052 61 14 84
тел. 0889 222 311