Зърнобаза - село Тополи

Инфрмация за обекта:

Зърнобаза в село Тополи - 6 бр. силози с обща вместимост 20 000 м3

2 приемателни сектора

Подобект: склад за зърно - 3000 м2

Прилежаща инфраструктура

Изпълнение по обекта: Главен изпълнител